Projekt 1

EKSPANSJA FIRMY ROCDAY SP. Z O. O. (WCZEŚNIEJ „ELEMENTS PIOTR BŁĘCKI”) NA RYNKI ZAGRANICZNE

Firma ROCDAY sp. z o. o. (wcześniej „ELEMENTS Piotr Błęcki”) zrealizowała Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Ekspansja firmy ELEMENTS Piotr Błęcki na rynki zagraniczne”. Projekt realizowany jest poprzez udział w międzynarodowych targach i eventach rowerowych.

Cele projektu

Kluczowym elementem w rozwoju eksportu jest skuteczne dotarcie do odbiorców zagranicznych i możliwość osobistego zaprezentowania oferty. Najlepszym i najbardziej efektywnym sposobem na takie dotarcie jest wystawianie się na największych imprezach branżowych. Głównym celem projektu jest dotarcie do nowych odbiorców zagranicznych (zarówno z segmentu B2B jak i B2C) poprzez przedstawienie oferty, marki oraz sposobu działania i współpracy dotyczącej sprzedaży produktów na dwóch wybranych imprezach – największym w Europie festiwalu rowerowym (B2C) oraz największych Europejskich targach branżowych (B2B). Działania te wpływają bezpośrednio na dynamiczny wzrost liczby zarówno odbiorców ostatecznych, jak i pośredników.

W krótkiej perspektywie czasowej działania przekładają się na rozwój sprzedaży, zwiększenie przychodu firmy oraz da możliwość poprawy obsługi handlowej i współpracy przy tworzeniu nowych projektów.

W dalszej perspektywie rozwój eksportu wpłynie na następujące obszary:

  1. Otworzy możliwość pracy nad innowacyjnymi materiałami i rozwiązaniami technicznymi.
  2. Pozwoli na zwiększenie wolumenu produkcji.
  3. Międzynarodowe portfolio klientów zmniejsza wpływ wahań koniunktury na sprzedaż firmy dając większą stabilność i ułatwiając planowanie.
  4. Wzmocni markę zwiększając szansę na dalszą ekspansję.
  5. Da możliwość tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju outsourcingu.

Zrealizowane zadania:

Działanie nr 1 – udział w festiwalu rowerowym BIKE FESTIVAL RIVA DEL GARDA, Włochy, 28.04.2018 – 01.05.2018

Działanie nr 2 – targi rowerowe EUROBIKE, Niemcy, 08.07.2018 – 10.07.2018

Projekt 2

ROZBUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PROCESY BIZNESOWE TYPU B2B ORAZ STWORZENIE NOWEJ PLATFORMY B2C

Firma ROCDAY sp. z o. o. (wcześniej „ELEMENTS Piotr Błęcki”) zrealizowała Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rozbudowa systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe typu B2B oraz stworzenie nowej platformy B2C”. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

Działanie 1 – zakup sprzętu komputerowego do wdrożenia i obsługi systemu teleinformatycznego (komputer przenośny wraz z dodatkową ochroną serwisową na minimum 3 lata, akcesoria)

Działanie 2 – usługi informatyczne rozbudowy systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe typu B2B i B2C (rozbudowa panelu administracyjnego systemu poprzez usprawnienie działania dotychczasowych modułów, dodanie nowych funkcjonalności w istniejących modułach, stworzenie nowych funkcjonalności w panelu, utworzenie modułu analiz, zmiany interfejsu witryny WWW, stworzenie dodatkowych funkcjonalności sklepu WWW dla klienta indywidualnego).